Tin Cập Nhật

Thời Tiết

Thời Tiết Baton Rouge
Today Friday
It is forcast to be Chance of a Thunderstorm at 7:00 PM CDT on June 30, 2016
Chance of a Thunderstorm
92°/73°
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CDT on July 01, 2016
Clear
96°/74°

Lễ Khởi Công Xây Dựng Đạo Tràng Chùa Vĩnh Minh