Tin Cập Nhật

Thời Tiết

Thời Tiết Baton Rouge
Today Friday
It is forcast to be Chance of a Thunderstorm at 7:00 PM CDT on August 25, 2016
Chance of a Thunderstorm
91°/73°
It is forcast to be Partly Cloudy at 7:00 PM CDT on August 26, 2016
Partly Cloudy
92°/73°

Lễ Khởi Công Xây Dựng Đạo Tràng Chùa Vĩnh Minh