Tin Cập Nhật

Thời Tiết

Thời Tiết Baton Rouge
Today Friday
It is forcast to be Partly Cloudy at 7:00 PM CDT on April 26, 2018
Partly Cloudy
73°/53°
It is forcast to be Partly Cloudy at 7:00 PM CDT on April 27, 2018
Partly Cloudy
74°/53°

Thanh Quy

THANH QUY Chùa Vĩnh Minh

 1. Tuyệt đối cấm uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích độc hại.
 2. Tuyệt đối cấm in ấn lưu truyền thơ văn kích động lòng tham, sân, si.
 3. Không phân biệt hay đối xử khinh trọng mà mọi người đến chùa đều bình đẳng với một tên chung đó là Phật tử.
 4. Phật tử luôn sống theo giới luật mình đã phát nguyện thọ trì.
 5. Phật tử đến chùa phải siêng năng tu tập không bàn chuyện thế tục, phù phiếm.
 6. Phật tử không nói lỗi xấu hoặc đời sống riêng tư của người khác.
 7. Phật tử không đem chuyện thị phi vào nói trong chùa.
 8. Sẵn lòng tự nguyện và phi lợi nhuận trợ giúp cho các tổ chức từ thiện, các gia đình, cá nhân khác khi gặp khó khăn nếu họ cần.
 9. Làm các công việc trong chùa đều phải có sự chấp thuận của thầy Trụ trì.
 10. Đến chùa ăn mặc phải gọn gàng lịch sự (nên mặc áo Tràng Lam trong khóa tu, khóa lễ)
 11. Không được tự ý quyên góp tiền, vật dụng với bất cứ mục đích gì mà chưa có sự chấp thuận của thầy Trụ trì.
 12. Sống lục hòa và luôn luôn trên tinh thần hòa giải, tương trợ tu hành.

13.       Để sinh hoạt trong chùa được nề nếp và thuận duyên cho sự tu tập của từng cá nhân nên có những điều trên.
            – Chỉ áp dụng trong Chùa Vĩnh Minh.
           – Có thể tùy nghi thêm bớt cho phù hợp không gian và thời gian.

date: 3-12-2011
Trụ trì

Thích Nguyên Chánh